نمایندگی سامسونگ مرکز تخصصی تعمیرات پرینترهای سامس

نمایندگی سامسونگ مرکز تخصصی تعمیرات پرینترهای سامس
 نمایندگی سامسونگ مرکز تخصصی تعمیرات پرینترهای سامس

نمایندگی پرینترهای سامسونگ در ایران و تهران مدل پرینتر لیزری سامسونگ با شماره ۲۰۲۰ را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه لیزری تک کاره میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل ام ۲۰۷۰ را چند کاره می باشد به کاربران عزیز معرفی می نماید

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر لیزری سامسونگ مدل hm۲۴ برای معرفی می‌نماید این پرینتر تک کاره بوده و برای محیط اداری و خانگی قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر لیزری چند کاره سامسونگ مدل ام ۲۰۷۰ اف دبلیو را معرفی می نماید این پرینتر چند کاره بوده و جهت استفاده در محیط اداری خانگی قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر لیزری سامسونگ مدل ام ۲۰۷۰ اف اچ را معرفی می نماید این دستگاه چند کاره بوده و همراه با گوشی تلفن می باشد این دستگاه مجهز به اچ دی اف میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران پرینتر لیزری رنگی سامسونگ مدل c۴۳۰ دبلیو را به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این پرینتر تک کاره بوده و جهت استفاده در محیط اداری و خانگی قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران مدل پرینتر لیزری سامسونگ به شماره ام ۳۳۲۰ هندی را به کاربران عزیز معرفی می نماید این کاره بوده و از صاحب سیستم شبکه می باشد این دستگاه به صورت درونی است پرینت می کند

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران مدل پرینتر لیزری سامسونگ به شماره ام ۳۳۲۰ هندی را به کاربران عزیز معرفی می نماید این کاره بوده و از صاحب سیستم شبکه می باشد این دستگاه به صورت درونی است پرینت می کند

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران پرینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل ۴۳۵۰ را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه دارای عیدی خود صفحه نمایش رنگی و جهت انجام کپی نیز استفاده می شود

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر لیزری رنگی سامسونگ مدل clp-۳۲۰ را به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این دستگاه تک کاره بوده و پرینتر رنگی به حساب می آید جهت استفاده در ادارات و منازل به کار برده می شود

 

نمایندگی سامسونگ در ایران و تهران پرینتر لیزری سامسونگ مدل ۲۰۱۷ دبلیو را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه به همراه کاترین جهت استفاده در منازل و ادارات استفاده می شود

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل k۲۲۰ را به کاربران عزیز معرفی می نماید این پرینتر چند کاره لیزری برای استفاده در ادارات و منازل قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی سامسونگ در ایران و تهران دستگاه کپی لیزری سامسونگ مدل کیف ۳۳۰۰ را جهت استفاده در ادارات و شرکت ها به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه دارای ۴ کشو جهت قرار دادن کاغذهای a۴ و آستر می باشد

 

نمایندگی سامسونگ در ایران و تهران دستگاه کپی لیزری سامسونگ مدل کیف ۳۳۰۰ را جهت استفاده در ادارات و شرکت ها به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه دارای ۴ کشو جهت قرار دادن کاغذهای a۴ و آستر می باشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل کی ۲۲۰۰ هندی را به کاربران عزیز معرفی می نماید این پرینتر چند کاره بوده تحت شبکه می باشد و مجهز بوده و پرینت دو رو برای عزیزان انجام میدهد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر سامسونگ مدل s۷ را به کاربران عزیز معرفی می نماید این پرینتر چندکاره بوده دارای عیدی اف می باشد جهت استفاده در مکان های اداری و خانگی قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران پرینتر سامسونگ مدل scx ۳۴۰۰ چند کاره را به کاربران معرفی می نماید این دارای یک کاتریج بوده و جهت استفاده در مکان های اداری و خانگی قابل استفاده میباشد

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران اینتر سامسونگ اس ایکس ۴۵۲۱ سامسونگ ۴ کاره را به عزیزان معرفی می نماید دارای عیدی فروده و جهت استفاده در ادارات و منازل قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر چند کاره سامسونگ مدل ۳۴۰۵ را به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این پرینتر ۴ کاره بوده دارای ای دی اف می باشد مخزن کاغذ آن ۱۵۱ را قابل محافظت دارد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران به اینترنت لیزری سامسونگ مدل ام ۲۰۷۰ دبلیو را به کاربران عزیز معرفی می نماید این پرینتر چند کاره بوده جهت استفاده در ادارات و منازل قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر تک کاره سامسونگ مدل ml ۲۱۶۰ را معرفی می‌نماید این پرینتر تک کاره بوده جهت استفاده در منازل و ادارات قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل scx ۴۶۵۵ اف را معرفی می‌نماید این پرینتر ۴ کاره بوده جهت استفاده در ادارات و همچنین منازل و شرکتها قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پینتر چند کاره لیزری سامسونگ مدل ۲۲۰۰ دی را معرفی می نماید این پرینتر چند کاره بوده و تحت شبکه می باشد همچنین در او نیز می‌زند تونل اضافه نیز همراه این تر خواهد بود

 

نمایندگی سامسونگ در ایران و تهران سامسونگ چند کاره مدل ۴۷۲۹ را به کاربران عزیز معرفی می نماید

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران بتهران پرینتر لیزری چندکاره سامسونگ مدل ۴۵۶ را به کاربران عزیز معرفی می نمایند

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران ب تهران پرینتر سامسونگ چند کاره مدل ۴۷۲۹ اف دی را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه چهار کاره بوده دارای گوشی میباشد همچنین پرینتری است که پرینت دورو نیز انجام می دهد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران در سامسونگ مدل scx ۴۶۵۵ را به کاربران معرفی مینماید این پرینتر چهار کاره بوده دارای عیدیه می باشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر تک کاره سامسونگ مدل ۳۳۱۰ هندی را به کاربران معرفی می‌نماید اینترنت دارای سیستم شبکه بوده و پرینتر دورو نیز انجام می دهد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر سامسونگ مدل scx ۵۶۳۷ s۴ را به کاربران عزیز نمایان میکند این پرینتر چند کاره بوده دارای ای دی اف می باشد

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینترسامسونگ تک کاره مدل ml ۳۳۱۰ دی را به کاربران معرفی مینماید این پرینتر تک کاره بوده و تحت شبکه نیز می باشد

 

 

نمایندگی پرینترهای سامسونگ در ایران و تهران پرینتر سامسونگ مدل ۶۱۲۲ را به کاربران عزیز معرفی می نماید این پرینتر چند کاره بوده و جهت استفاده در ادارات و شرکت ها قابل استفاده میباشد

 

 

نمایندگی محصولات پرینتر سامسونگ در ایران و تهران پینتر لیزری سامسونگ مدل ۳۸۲۰ هندی را به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این پرینتر دارای شبکه و همچنین سیستم دو روزه می باشد

 

نمایندگی محصولات پرینتر سامسونگ در ایران و تهران پرینترسامسونگ تک کاره مدل ۳۷۵۰ هندی را به کاربران معرفی می‌نماید این پرینتر دارای شبکه همچنین سیستم دوروزن میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران به اینترنت سامسونگ مدل ml ۲۹۵۵ جدید به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این پرینتر توانایی چاپ دورو و همچنین به سیستم وای-فای مجهز می باشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران تهران پرینتر سامسونگ مدل ۳۱۸۵ اف دبلیو را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه چند کاره بوده و جهت استفاده در محیط اداری و خانگی استفاده می شود

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر سامسونگ مدل ml ۲۹۵۵ را به کاربران عزیز معرفی می‌نماید این پرینتر دارای سیستم شبکه می باشد و جهت استفاده در ادارات و منازل قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات پرینتر سامسونگ در ایران تهران اینترنت سامسونگ ام ال ۳۳۱۲ هندی را به کاربران معرفی می‌نماید این پرینتر دارای شبکه بوده و همچنین دارای سیستم دو زن می باشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران پرینتر سامسونگ مدل سی ال ایکس ۶۲۲۰ اف ایکس را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه چند کاره می باشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران دستگاه کپی لیزری سامسونگ مدل ۸۱۲۸ ای را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه بسیار پرقدرت بوده و جهت استفاده در شرکتها و سازمانها قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران دستگاه کپی لیزری سامسونگ مدل ۸۱۲۸ ای را به کاربران عزیز معرفی می نماید این دستگاه بسیار پرقدرت بوده و جهت استفاده در شرکتها و سازمانها قابل استفاده میباشد

 

نمایندگی محصولات سامسونگ در ایران و تهران پرینتر سامسونگ مدل ۸۳۸۵ را به کاربران عزیز مرکز می‌فرمایند دارای شبکه می باشد و همچنین دارای سیستم چاپ دورو نیز می باشد

 

کلیه حقوق متعلق به نمایندگی سامسونگ می باشد